2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Tibetansk Healing

Kroppen binder försvar vid sjukdom och ger symtom som hjälper kroppen ta bort yttre och inre spänningar, oro, rädsla, och stressrelaterade spänningar som ger blockeringar och sätter igång positiva energier.

Olika processer pågår.

Tibetansk Healing balanserar kroppen, inre organ, ger lugnare andning, ger balans i energier, meridianer och shakra. Överskott är kroppens sätt att få balans. Varje dag dör miljoner celler. Tibetansk Healing ta bort döda celler, slaggprodukter som har samlats och bildat stagnationer och tar in energi utifrån.

Vi ska inte dämpa symtomen utan vi ska återställa balansen.
Vi måste lära oss förstå och ha positiva tankar för celler förstår vad vi tänker.
Vibrationer uppstår, tankar styr allting.
Undermedvetna styr våra liv.
Hela universum har rytm, resonansprincip och är kopplat till kroppen.

Varje organ och kroppsdel har en eterisk kropp; sin unika energi som kan mätas med apparater. Denna energi innehåller olika typer av information, till exempel att det förekommer en inflammation. Om ett organs funktioner förändras återspeglas detta i energin. Det går att återställa en förändring med hjälp av tankens kraft, och ett sätt att göra detta är att använda sig av Tibetansk healing.

Det som skiljer den här metoden från traditionell healing är att man inriktar sig mer konkret på specifika organ och dessas funktioner. Med enbart tankens kraft kan man öka och harmoniera energin i organet och återställa dess balans. Metoden är baserad på tibetanernas urgamla kunskap om kroppen och dess energi.

Kontakt

Mental Utveckling
Terapeut Carina Björnlund
Albrektsvägen 116 A
603 53 Norrköping

Telefon: 0768-90 27 81
Epost: carina@mentalutveckling.com