2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Bemer- systemet-Fysikalisk vaskulär terapi

Är en flerdimensionell signalstruktur som effektivt stimulerar en nedsatt eller störd mikrocirkulation och består av elektromagnetiska överförda signaler.

Förbättrar mikrocirkulationen och främjar blodflödet i de minsta blodkärlen. Kapaciteten i kroppens celler förbättras, vilket i sin tur bidrar till att lindra smärta och gynna kroppens egna självläkande krafter.

Användningsområden:

 • Smärtlindring/ behandling
 • Bättre försörjning av organ och vävnad
 • Stöd för läkning av sår och idrottsskador
 • Stöd för immunförsvaret
 • Ökad fysisk och mental prestationsförmåga
 • Förkortad återhämtningstid vid idrottsutövning

Läkare, professionella idrottare och terapeuter inom alternativmedicin använder sig av denna metod över hela världen.

Patent EP-B-0995463, WO 2008/025731 A1, WO 2011/023634 A1 och WO 2011/023635
BEMER är en EU-godkänd medicinteknisk produkt (CE0483) av klass IIa (93/42/EEG).

Tromed CGI

Triomed CGI- är en terapeutisk apparat för behandling och förebyggande (profylax) av olika patologiska tillstånd genom påverkan av lågintensiv elektromagnetisk strålning av extremt hög frekvens EHF eller så kallade mikrovågor (MMV) på vissa områden av den mänskliga kroppen.

Införande av MMV-terapin i den komplexa behandlingen av många hälsoproblem gör det möjligt att påskynda behandlingen, minska svårighetsgraden av biverkningar, uppnå positiva kliniska resultat i läkemedelsresistenta patienter.

Allaraten kan användas för att stärka kroppens hälsoresurser. MMV-Terapins effekter manifesteras kliniskt i anti-inflammatorisk och aktiverar egna läkeprocesser, smärtstillande och anti-ödematösa åtgärder, förbättring av vävnadsförnyelse, förbättring av blodcirkulation, för anti-stress, normalisering av autonoma nervsystemet reglering.

Användningsindikationer

 • Hälsoproblem i perifera och autonoma nervsystemet
 • Hälsoproblem i ÖNH-organ (Öron-Näsa-Hals)
 • Hälsoproblem i hjärt-kärlsystemet
 • Hälsoproblem i lungor och lungsäck
 • Huden och underhudsproblem
 • Hälsoproblem i rörelseapparaten
 • Gynekologiska problem
 • Smärtsyndrom oavsett lokalisering
 • Ledpatologi
 • Hälsoproblem i ryggraden
 • Sår, brännskador
 • Allergiska problem åtföljda av hudmanifestationer

Aquatone

Aquatone- terapi är baserad på en upptäckt gjord av ryska vetenskapsmän under 1995, som fann ”språket” hos kroppens vattenmolekyler med vilken kan man kommunicera och korrigera. Vad vetenskapsmännen upptäckte var vattenmolekylernas resonansvåg och styrka. Denna är mycket svag och har en längd av nära en centimeter.

Man skall i detta sammanhang ha i minnet att all materia i grunden är energi är rörelse, som vibrerar på ett visst sätt och med en viss frekvens, det vill säga svängningar per sekund. Och vattenmolekylen är ju också materia, som allt annat som existerar.

Den mänskliga kroppen består till ca 75 % av vattenmolekyler. I den miljön förekommer alla biokemiska processer i kroppen som ämnesomsättningen och alla andra biologiska processer som äger rum i kroppen både fysiska och psykiska.
Alltså allt som händer i kroppen sker i samklang med och närvaro av vattenmolekyler. Vid problem med hälsa och vid olika sjukdomar avviker resonansfrekvensen hos vattenmolekylerna från det normala. Det kan då handla om problem från komplexa sjukdomar till rynkor i ansiktet. Med åldern förändras vattenmolekylernas frekvens i kroppen och i huden, varvid ett optimalt tillstånd inte längre råder med påföljd att huden t ex blir ”torrare”, tunnare och skrynkligare.

TENS / Muskelstimulering

Vad är TENS?

(TENS, Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering) Via elektroder fästa på kroppen sänds små elektriska impulser ut till muskelfibrerna och nerverna. Dessa impulser tvingar musklerna att spänna sig. Fördelen med TENS är att detta sker utan fysisk träning, det är mentalt avslappnade och utan belastning på lederna. Du känner verkligen att musklerna jobbar, och att blodcirkulationen sätter igång.

TENS-apparaten innehåller olika program som väljs utifrån vad du vill uppnå.

TENS-apparaten används för bl. a muskelproblem, ger smärtlindring och förbättrad sårläkning vid perifera cirkulationsrubbningar. TENS är även effektivt vid illamående.

Kontakt

Mental Utveckling
Terapeut Carina Björnlund
Albrektsvägen 116 A
603 53 Norrköping

Telefon: 0768-90 27 81
Epost: carina@mentalutveckling.com