2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Parterapi

IBCT – Integrative Behavioral Couple Therapy, Relationsterapi

Att leva i en relation är något de flesta önskar men det är ofta inte helt problemfritt. De problem som kan uppstå i en relation grundar sig ofta i kommunikationsproblem och handlar många gånger om missförstånd, man talar om samma sak men på olika sätt. När man missförstår varandra uppstår ofta gräl och i värsta fall separation. Att leva tillsammans kan vara svårt. Alla kan hamna i svårlösta konflikter, ojämnställda relationer eller uppleva att man äts upp av vardagen. Och det spelar ingen roll om förhållandet är gammalt eller nytt. Men att kunna mötas, prata och dela upplevelser i en relation, kan göra livet både rikare och lättare. Ibland har vi inte den förmågan. Då kan vi behöva hjälp av en utomstående för att kunna tala med varandra, för att få perspektiv på låsningar och lösningar.

Parterapi går ut på att båda deltar. Parsamtal kombineras även med enskilda samtal. Det kan exempelvis bero på att man har svårt att prata om vissa saker inför den andra. Samtalen kan också vara så konfliktfyllda till en början att var och en behöver ges extra utrymme för att samtalen ska bli konstruktiva.

IBCT är en vetenskapligt utprövad metod för par som utformats av den kliniska psykologen och professorn Andrew Christensen som är verksam på University of California i USA.

Parterapin inleds med en utforskande del där terapeuten tillsammans med parterna går igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia. Först träffar terapeuten paret tillsammans en gång, därefter var och en individuellt och slutligen presenterar terapeuten hur hon eller han ser på det som kommit fram under samtalen samt ger paret en idé om hur de kan bli hjälpta.

I behandlingen som sedan följer kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. Även hemuppgifter ingår i behandlingen.

IBCT är en vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod för parterapi som grundar sig på KBT och acceptans. Med hjälp av grundlig beteendeanalys kartläggs parets problembeteenden och i vilka situationer dessa triggas. Därefter ägnas terapin till att arbeta mot gemensamma mål och till att arbeta med acceptans för varandras olikheter i stället för anklagelser och frustration.

Kostnad 1000 kr per timma

Kontakt

Mental Utveckling
Terapeut Carina Björnlund
Albrektsvägen 116 A
603 53 Norrköping

Telefon: 0768-90 27 81
Epost: carina@mentalutveckling.com