2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Mental träning/coachning

Stödjande samtal

Alla behöver vi ibland ha någon att prata med. Det kan röra sig om bekymmer och oro, att man mår dåligt eller en sorg man går och bär på. Oavsett orsak så kan det hjälpa att få prata av sig, någon som lyssnar och stöttar en i situationen. Jag erbjuder stödjande samtal där du själv avgör om du vill komma en eller flera gånger. Vi sitter ner helt avskilt i lugn och ro och samtalar. Jag har fullständig tystnadsplikt.

Mötestid ca. 1 timma/gång

Livscoachning och självstärkande samtal

Coachande samtal är insiktsfrämjande och mer inriktad på nuet och framtiden än på det förflutna. Den är mer undersökande av vad du behöver utveckla och ett tydliggörande av din potential du redan har för att nå dina mål.

Dina förväntningar på dig själv formar din personlighet
Det du tror du ska bli, påverkar vad du blir.
Det du tror att du kan, påverkar vad du gör.

Du får verktyg som ger dig ökad självkännedom och ökat självförtroende. Verktygen ger dig insikt i vem du egentligen är och hur ditt livshjul ser ut när det gäller:

 • Kärlek och närhet
 • Familj och vänner
 • Din ekonomi
 • Fysisk hälsa
 • Ditt boende
 • Din fritid
 • Jobb/karriär/daglig sysselsättning
 • Personlig utveckling

Vi tittar på vad du tycker om i ditt liv just nu och vad du vill uppnå samt det du vill bli av med i ditt liv. Tillsammans gör vi en inventering – prioriterar du rätt saker för att känna dig tillfreds med ditt liv?

Vi bygger upp en prioriteringslista och en målplanering för att du ska känna att du har kontroll över ditt liv och klargör vad du vill och vilka ”måsten” du har. Syftet är att du ska frigöra blockerad potential och avslöja det som hindrar dig att nå dina mål. Detta leder till ett personligt växande.

Behandlingstid ca. 1 ½ timma/session

Mental träning

Mental träning är en metod för att minska skadlig stress och öka kapacitet och kreativitet. Hjälper dig bli herre över dina känslor och ditt liv samt ger dig styrka att utvecklas och nå dina mål. Man startar med att minska den upplevda negativa situationen genom att träna muskelavslappning och mental avslappning. Därefter tilläggs självbildsprogrammering för ökat självförtroende och målbildsprogrammering. Man lär man sig att inte göra av med en massa energi på att älta livssituationer som man ändå för ögonblicket inte kan påverka. Den energi man därmed sparar kan användas mer konstruktivt. Med positivt tänkande i kombination med djup avslappning når man oftast mycket bra resultat.
Behandlingstid ca. 1½ timma/ session

Kontakt

Mental Utveckling
Terapeut Carina Björnlund
Albrektsvägen 116 A
603 53 Norrköping

Telefon: 0768-90 27 81
Epost: carina@mentalutveckling.com