2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Hypnosterapi

All hypnos är självhypnos. Det finns ingen som kan hypnotisera dig mot din vilja. Terapeuten ger dig suggestioner (föreställningsbilder) men det är bara du som kan välja om du vill acceptera dessa eller inte. Genom att tillåta suggestionerna kan du falla i hypnos. Vi människor befinner oss ofta i detta tillstånd utan att vi är medvetna om det. När du läser en bok eller ser en spännande film och blir helt ”uppslukad” av det du läser eller ser, befinner du dig i en slags hypnos. Under själva hypnossessionen talar terapeuten direkt till det undermedvetna. Hypnos kännetecknas av samtidig avslappning, skärpt koncentration och ökad medvetenhet.

I vårt normala tillstånd tar det medvetna över och eftersom vi är rationella och emotionella varelser är vi hela tiden är på vår vakt. Under hypnosen slappnar den logiska sidan av och tillåter fantasin arbeta i större utsträckning. Det undermedvetna vill dig alltid väl. Det skulle aldrig skada dig på något sätt och eftersom att det är du själv som väljer vilka suggestioner du vill ta till dig. Under hypnoterapin är du hela tiden fullt medveten och fullt kapabel att avbryta det som händer. Du väljer också själv vad du vill berätta under din hypnos. Du förlorar aldrig kontrollen över situationen eller ger upp din fria vilja. Så du kan lugnt tillåta dig att slappna av och falla i hypnos.

Suggestionterapi

Suggestionsterapi bygger på att upprepa positiva budskap till det undermedvetna. Genom att upprepa positiva budskap kan du byta negativa tankar mot positiva och hypnosen gör att det är lättare att tillgodogöra sig suggestioner.
Terapin används ofta när det gäller stressrelaterade symtom, den inger lugn och en känsla av välbefinnande. Posthypnotiska suggestioner ges för att lätt hitta tillbaka i känslan av avspänning i vardagen.
Suggestionsterapi kan hjälpa dig att förändra uppfattningen om dig själv, eller komma till rätta med dåliga vanor. En suggestion kan beskrivas som realiserandet av en idé. Det finns en idé som ska realiseras, vilket sker genom det omedvetna. Det omedvetna realiserar själva idén.

Idrottsmän använder sig ofta av suggestioner. De ser framför sig hur de klarar en bedrift genom att suggerera att de utför prestationen innan och lyckas med ett strålande resultat. Ofta så använder de också ”triggers”, ett upprepande av en handling, t.ex. klappning på låren, strykning av ansikte och hår etc. för att återuppleva suggestionen.
Det är dock viktigt att poängtera att, oavsett vilken typ av suggestion det handlar om, personen som blir suggererad måste själv vilja ta emot suggestionen. Det går således inte att suggerera människor till att göra saker mot deras vilja. Antal sessioner som behövs är individuellt, men från 1 session till 3 sessioner är normalt.
Behandlingstid: ca 1½ timma/session

T.L.T – TIDIGARE- LIV- TERAPI

Regressionsterapi

Regression som betyder tillbakagång är att gå tillbaka till tidigare erfarenheter, ofta i syfte att läka traumatiska erfarenheter man bär med sig från en tidigare tidpunkt i livet.
Att få kontakt med minnen som inte alltid är fullt medvetna i vår vardag.
Regression används för att förstå en viss känsla eller problem man har för att få förståelse för en viss situation eller lära känna sig själv bättre.

Eller du kanske bara är nyfiken på Tidigare liv. T.L.T, Tidigare-Liv-Terapi är en terapiform som leder dig tillbaka till tidigare minnen, kanske i ett tidigare liv, som har påverkat ditt undermedvetna när det gäller rädslor, fobier, känslor o.s.v. i detta livet. Terapin kan ge en förståelse varför vi reagerar på vissa saker och vad som har fått oss bli den vi är idag, kanske den ger dig en förståelse för vad meningen och syftet med ditt liv är.

Behandlingstid: ca. 1½ – 2 timmar / session

 

Kontakt

Mental Utveckling
Terapeut Carina Björnlund
Albrektsvägen 116 A
603 53 Norrköping

Telefon: 0768-90 27 81
Epost: carina@mentalutveckling.com